BÌNH ẮC QUY DỰ TRỮ ĐIỆN MẶT TRỜI  – được sản xuất với nhà sản xuất bình ắc quy lớn nhất thế giới với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và được tin dùng trong các hệ thống lưu trữ quan trọng: điện lực, viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống  của các nhà máy lớn…với bình ắc quy dự trữ điện mặt trời chuyên dụng xả sâu.

BÌNH ẮC QUY DỰ TRỮ ĐIỆN MẶT TRỜI giúp quý khách hàng giảm chi phí đầu tư đối với hệ thống ắc quy dự trữ do SOLAR WATT lắp đặt.